Kara za brak OC w 2023 roku – zapłacisz nawet ponad 10 tys. zł

kara za brak OC

Od 2023 roku obowiązkowa składka ubezpieczeniowa dla każdego posiadacza samochodu wzrosła. Tak samo z większą karą muszą liczyć się zapominalscy, którzy za OC nie zapłacą na czas. Ile wynosi kara za brak opłacenia OC, czyli obowiązkowego ubezpieczenia, w terminie, i kto może skontrolować ważność polisy? Wyjaśniamy!

Brak ubezpieczenia OC to tylko pozorna oszczędność

Od 17 czerwca 2022 roku firmy ubezpieczeniowe mają dostęp do informacji o drogowych przewinieniach kierowców. Dzięki temu wiedzą, jakie wykroczenia kierowca popełnił w ciągu ostatnich 2 lat i ile punktów karnych dopisano do jego konta. Nowoczesne technologie, bazując na przytoczonych danych, pozwalają precyzyjnie wyliczyć składkę dla każdego kierowcy. Ci, którzy jeżdżą bezpiecznie, teoretycznie powinni płacić jak najmniej.

Najdroższe OC płacą przeciętnie posiadacze alfy romeo, choć to dacia była ostatnio najbardziej „szkodową marką”. Stawki wynikają z częstotliwości kolizji z udziałem auta danej marki i np. z tego, czy części zamienne trzeba importować, co sprawia, że naprawa jest droższa.

Kara za brak OC, od czego zależy jej wysokość?

W 2023 roku dwa razy wzrośnie płaca minimalna – od stycznia do 3490 zł brutto, a od lipca do 3600 zł brutto. To ważne, bo to od jej wysokości uzależniona jest wysokość kar za brak OC. Skoro najniższa krajowa idzie w górę, to kary także. Najwyższa kara za brak OC to trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Kara za brak OC w 2023 roku dla właścicieli pojazdów

Zapominalscy za zwłokę w opłaceniu polisy muszą liczyć się z następującymi konsekwencjami finansowymi.

Kary za przerwę w OC od 1 stycznia do 30 czerwca 2023

 • brak OC nie dłużej niż 3 dni – 1400 zł,
 • brak OC od 4 do 14 dni – 3490 zł,
 • brak OC dłużej niż 14 dni – 6980 zł.

Kary za przerwę w OC od 1 lipca do 31 grudnia 2023

 • brak OC nie dłużej niż 3 dni – 1440 zł,
 • brak OC od 4 do 14 dni – 3600 zł,
 • brak OC dłużej niż 14 dni – 7200 zł.

Powyższe sumy dotyczą samochodów osobowych. Z uwagi na fakt, że kara za brak OC zależy od rodzaju pojazdu mechanicznego, w przypadku samochodów ciężarowych (w pierwszym półroczu 2023 roku) kształtuje się ona następująco:

 • do 3 dni – 2090 zł,
 • 4-14 dni – 5240 zł,
 • powyżej 14 dni – 10 470 zł.

W drugim półroczu 2023 roku:

 • do 3 dni – 2 160 zł,
 • 4-14 dni – 5 400 zł,
 • powyżej 14 dni – 10 800 zł.

Z kolei w przypadku innych pojazdów (motocykli, motorowerów) w pierwszym półroczu br. wyniesie:

 • do 3 dni – 230 zł,
 • 4-14 dni – 580 zł,
 • powyżej 14 dni – 1 160 zł.

A w drugim półroczu 2023 odpowiednio:

 • 240 zł,
 • 600 zł,
 • 1 200 zł.

Za brak ubezpieczenia OC odpowiadają zarówno właściciel pojazdu, jak i kierowca. Jeżeli dojdzie do kontroli lub wypadku, UFG zażąda spłaty należności od sprawcy. Jednak właściciel w tej sytuacji również będzie obciążony karą z tytułu braku obowiązkowej polisy komunikacyjnej OC. Karę można dostać nawet za jeden dzień braku ciągłości ubezpieczenia.

Kto może sprawdzić ważność ubezpieczenia OC?

Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych podlega restrykcyjnej kontroli. Mogą ją przeprowadzić:

 • policja,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • Służba Celna,
 • Straż Graniczna,
 • organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,
 • inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Informacja o tym, że ktoś objęty ubezpieczeniem OC (obowiązkiem jego posiadania) nie ma wykupionej polisy zostanie przekazana do UFG w ciągu 14 dni od przeprowadzenia kontroli.

Zakłady ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, popularnie zwane OC komunikacyjnym, są skupione w Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jak zapłacić karę za brak OC?

Na uregulowanie kary za brak ubezpieczenia OC mamy 30 dni od daty odebrania wezwania do zapłaty. W tym celu należy przelać pieniądze na indywidualny numer konta wskazany w dokumencie. Jeśli opłata nie wpłynie na rachunek w wyznaczonym terminie, egzekucję należności rozpocznie urząd skarbowy.

Czy kara za brak OC może się przedawnić?

Kara za brak OC przedawnia się po 3 latach od dnia kontroli, jednak nie później niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym wykryto nieważne obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu. W określonych sytuacjach data przedawnienia może się przesunąć, a do tego czasu UFG ma prawo naliczać odsetki.

Odwołanie od kary za brak OC – czy to możliwe?

Na wezwanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego musisz odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie zrobisz, automatycznie zaakceptujesz karę. W odpowiedzi do UFG możesz:

 • udowodnić, że w okresie, w którym według UFG nie miałeś polisy OC, korzystałeś z takiej ochrony,
 • udokumentować (wskazać powód), dla którego obowiązek posiadania OC Cię nie dotyczy.

Jeśli w dniu kontroli to nie Ty byłeś posiadaczem danego pojazdu, powinieneś przedstawić dokument, który to potwierdzi: np. umowę sprzedaży samochodu lub darowizny. W piśmie, które zamierzasz skierować do UFG, podaj swoje dane i numer wezwania, opisz stan faktyczny i dołącz dokumenty. Podpisz się czytelnie i wyślij pismo pocztą tradycyjną, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jeśli odwołanie od kary za brak OC nie przyniosło skutku, możesz zawnioskować o jej umorzenie.

Kiedy UFG umorzy karę za brak OC?

Od kary za brak ważnego OC skutecznie możesz odwołać się wtedy, gdy nałożono ją omyłkowo bądź masz trudną sytuację materialną. UFG może całkowicie odstąpić od kary, ale także umorzyć ją częściowo, rozłożyć na raty lub przesunąć termin płatności.

UFG może całkowicie zrezygnować z kary za brak OC, jeśli jesteśmy: osobą przewlekle chorą, mamy na utrzymaniu osobę trwale niepełnosprawną, nasz majątek został trwale utracony w wyniku pożaru, powodzi lub klęski żywiołowej.

Brak ważnego OC przez kilka lat – kiedy można uniknąć kary?

Kary nakładane są tylko za rok, w którym została wykryta luka w historii ubezpieczenia, dlatego nie musimy obawiać się ewentualnych kar za poprzednie lata, w których nie mieliśmy ważnej polisy OC.

Brak ubezpieczenia OC pojazdu a kolizja – kto wypłaca odszkodowanie?

Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez kierowców, których polisa OC była nieaktywna, wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Po wypłacie odszkodowania UFG zażąda zwrotu pieniędzy od sprawcy, który spowodował wypadek bez OC, i od posiadacza pojazdu, który OC nie wykupił.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *