Jak senior może obliczyć emeryturę? Poznaj proste sposoby

obliczanie emerytury

Kwestią, która przeważnie uporczywie towarzyszy seniorom przed przejściem na emeryturę, jest jej wysokość. Obecnie istnieją jednak łatwo dostępne sposoby, dzięki którym możemy wyliczyć przewidywane świadczenie.

Co składa się na wysokość emerytury seniora?

Podstawę obliczenia emerytury seniora wypłacanej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne.

Pod uwagę bierze się zwaloryzowany kapitał początkowy (dotyczy osób, które były objęte ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 roku) oraz:

 • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne (zapisane na koncie ZUS po 1998 roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie wypłacać emeryturę),
 • zwaloryzowane środki znajdujące się na subkoncie w ZUS (także przeniesione z OFE).

Znaczenie ma również średnia długość trwania życia, którą każdego roku jest zobowiązany podać Główny Urząd Statystyczny. Na podstawie danych z tablic od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku są ustalane wysokości emerytur.

Dlaczego senior powinien wiedzieć, jak obliczyć emeryturę?

Obliczenie emerytury umożliwi nam zorientowanie się na jak duże świadczenie możemy liczyć. Osoby, które po wyliczeniu swojej emerytury nie będą zadowolone z jej prognozowanej wysokości, mogą zawczasu pomyśleć o ponadnormatywnej aktywności zawodowej. Dłuższy okres opłacania składek emerytalnych sprawi, że po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymamy wyższe świadczenie.

Na czym polega obliczanie emerytury seniora?

Wysokość świadczenia senioralnego to iloraz podstawy obliczenia emerytury i czynnika takiego jak średnie dalsze trwanie życia. W tym celu najprościej jest skorzystać z kalkulatora emerytalnego: w wersji uproszczonej bądź zaawansowanej, dostępnych na stronie internetowej centrali ZUS-u.

Wersja uproszczona

Kalkulator w wersji uproszczonej bazuje na mniejszej liczbie parametrów. Potrzebne dane senior znajdzie w ostatniej informacji o stanie konta przekazywanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 2020 roku urząd nie wysyła już informacji w formie papierowej. By sprawdzić, ile funduszy udało się nam odłożyć, musimy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Aby skorzystać z kalkulatora emerytalnego w wersji podstawowej, osoba, która niekoniecznie osiągnęła powszechny wiek emerytalny, musi podać:

 • płeć,
 • wybrać rok, za który otrzymała ostatnią informację z ZUS o stanie konta,
 • miesiąc i rok urodzenia,
 • obecne miesięczne wynagrodzenie brutto,
 • kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego,
 • kwotę, jeśli chodzi o zwaloryzowane składki,
 • członkostwo w OFE lub posiadanie konta,
 • ogólną kwotę zwaloryzowaną na subkoncie,
 • deklarowany wiek przejścia na emeryturę,
 • sumę składek za 12 miesięcy kalendarzowych,
 • obecne miesięczne wynagrodzenie brutto,
 • rok rozpoczęcia / wznowienia pracy,
 • procent przeciętnego wynagrodzenia w przyszłości.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych otrzymasz informacje takie jak:

 • stan Twojego konta oraz subkonta w ZUS, w momencie przejścia na emeryturę z uwzględnieniem waloryzacji,
 • kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego,
 • kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, bez składek na OFE i subkonto,
 • kwota zapisana na subkoncie,
 • prognozowana wysokość emerytury według nowych zasad w momencie jej przyznania (jest to kwota nominalna, bez podnoszenia do kwoty emerytury najniższej),
 • prognozowana wysokość emerytury według nowych zasad (w momencie przyznania) w procencie przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego roku, w którym pracowałeś lub mogłeś pracować,
 • prognozowana wysokość emerytury według nowych zasad (w momencie przyznania) zdyskontowana inflacją.

Wyniki, które otrzymamy przy szacowaniu wartości przyszłej emerytury, są jedynie prognozami. Pamiętajmy m.in. o tym, że pracujący senior może starać się o ponowne przeliczenie emerytury, w wyniku czego wysokość pobieranego świadczenia może się zwiększyć.

Wersja zaawansowana

Jeśli chodzi o kalkulator emerytalny w wersji zaawansowanej, senior ma większą swobodę wyboru, ale także musi uwzględnić większą liczbę elementów niezbędnych do tego, by wyliczyć prognozowaną wysokość emerytury. Możesz podać różne wynagrodzenia w poszczególnych latach albo poprzez wpisanie w pewnych latach wynagrodzenia równego zero wyłączyć te lata z okresu ubezpieczenia.

ZUS a wysokość hipotetycznej emerytury

Jeśli skończyłeś co najmniej 35 lat, ZUS cyklicznie będzie podawał Ci wysokość hipotetycznej emerytury obliczonej na podstawie konta (w dwóch wariantach) oraz na podstawie konta i subkonta (również w dwóch wariantach). Jeżeli do emerytury masz nie więcej niż 10 lat, Zakład Ubezpieczeń Społecznych poda Ci hipotetyczną emeryturę w wieku: przekraczającym powszechny wiek emerytalny o rok, dwa, trzy, cztery i pięć lat. Z uwagi na różne sposoby obliczania wysokość hipotetycznej emerytury różni się od wysokości prognozowanej emerytury wyliczonej przez kalkulator emerytalny.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *